Otwarcie zamknietej karty nie działa • naprawcie w koncu to ze cofanie nie dziala z poziomu przeglądarki.
  Wciskając CTRL+Z też nie działa jeśli nie klikniemy w jakąś losową zakładkę.

  Dziwne


 • Moderator

  Witaj. To nie jest błąd w Vivaldi. Masz jednak rację, że nie zawsze przywracanie za pomocą klawiatury przywraca zamknięte karty. Według moich obserwacji wygląda na to, że jest to zależne od różnych ustawień i funkcjonowania skrótów. Wyjaśnię:

  Skrót Ctrl+Z (skrót cofania albo przywracania tego co usunięte) należy do ogólnych skrótów systemowych - tak jak ctrl+C do kopiowania i ctrl+X do wycinania.

  Jeśli zaczniesz pisać tutaj na forum jakiś tekst albo gdzieś indziej jakiś komentarz, to korzystając z tych skrótów możesz wklejać, wycinać i cofać. W tym przypadku Vivaldi nie przywróci zamkniętej strony, ponieważ operujesz na tekście (piszesz, edytujesz). To normalne. Jeśli odklikniesz w innym miejscu poza okienkiem tekstowym, i wciśniesz skrót, Vivaldi przywróci kartę.

  To, że czasami nie przywraca (oprócz sytuacji opisanej powyżej) w przypadku kliknięcia (otwarcia) np strony szybkiego wybierania, też jest normalne - ale tylko w przypadku WYŁączonego ustawienia "Aktywuj zawartość nowej karty" -> dzięki temu że nie włączone, po otwarciu strony szybkiego wybierania od razu aktywne jest pole wpisywania tekstu na pasku adresu, przez co można wpisać tekst bez potrzeby szukania pola i klikania myszą. Możesz włączyć to ustawienie i wtedy będzie odwrotnie a Ctrl+Z będzie reagował ale pasek adresu nie będzie automatycznie aktywowany.

  Możesz też przypisać inny skrót przywracania kart za pomocą klawiatury w Vivaldi.
  Możesz korzystać z innych sposobów przywracania np. gestem myszy albo wykorzystać klik kółkiem na kosz kart, bądź też skorzystać z szybkich poleceń F2.

  Jeśli mimo tego znajdujesz nieprawidłowości, zgłoś je tutaj
  Pozdrawiam 🙂


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.