Speeddial - jak zaimportować adresy www z Opery 12 do Vivaldi?  • W jaki sposób zaimportować adresy www z Speed Diala w Operze 12 do Speed Diala w Vivaldi?

    Zaimportowałem zakładki z Opery 12, ale niestety adresy z Speed Diala nie zostały pobrane i wyświetlone w Vivaldi - nie ma potwierdzania OK w "Szybkie wybieranie".

    alt text


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.