Problemy z buforowaniem na twitch.tv  • Czy też tak macie?

    1. otwórz jakiś stream na twitch.tv w jakiejkolwiek jakości
    2. zmień kartę na inną (żeby w tle leciał tamten)
    3. wróć po dłuższym czasie na ten stream
      Wideo się wyłącza, ale dalej buforuje (pobiera dane) jakby dalej leciał.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.