Strona przeskakuje wstecz i dalej na niektórych forach  • Od samego początku aż do teraz, podczas pisania na niektórych forach, strona przeskakuje do przodu lub do tyłu mimo iż nie uruchamiam żadnych skrótów klawiszowych  • Od samego początku aż do teraz, podczas pisania na niektórych forach, strona przeskakuje do przodu lub do tyłu mimo iż nie uruchamiam żadnych skrótów klawiszowych  • Wydzieliłem Twój post z wątku Mateusza do osobnego.

    Czy problem nadal występuje nadal w najnowszym snapshocie? Jeśli tak, to podaj proszę na jakich forach to się dzieje.
    Zaobserwuj też proszę i daj znać po naciśnięciu jakiego klawisza lub kombinacji klawiszy przechodzisz wstecz lub dalej.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.