Strona przeskakuje wstecz i dalej na niektórych forach  • Od samego początku aż do teraz, podczas pisania na niektórych forach, strona przeskakuje do przodu lub do tyłu mimo iż nie uruchamiam żadnych skrótów klawiszowych  • Od samego początku aż do teraz, podczas pisania na niektórych forach, strona przeskakuje do przodu lub do tyłu mimo iż nie uruchamiam żadnych skrótów klawiszowych  • Wydzieliłem Twój post z wątku Mateusza do osobnego.

    Czy problem nadal występuje nadal w najnowszym snapshocie? Jeśli tak, to podaj proszę na jakich forach to się dzieje.
    Zaobserwuj też proszę i daj znać po naciśnięciu jakiego klawisza lub kombinacji klawiszy przechodzisz wstecz lub dalej.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.