Vivaldi jako przeglądarka domyślna - nie działa.  • Jest to duży problem. Oczywiście zaznaczyłem w ustawieniach, by Vivaldi było moją przeglądarką domyślną, ale i tak nią nie jest. Vivaldi nie występuje również w moim panelu sterowania w "programy i funkcje", ani w ustawianiu programów domyślnych. Po prostu go tam nie ma. Ciągle jako domyślna interpretowana jest Opera 12, np. przy otwieraniu odnośników z gg.


  • Moderator

    Odpowiedziałem w wiadomości prywatnej.


Locked
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.