Proxy ayarları  • Sayın arkadaşlar Üniversitenin ağına bağlanmak için proxy server ayarlarını yapmam lazım. Vivaldi'de bu ayarlar nasıl yapılmalı. İlginize teşekkürler  • Merhaba Vivaldi işletim sisteminin proksi ayarlarını kullanmaktadır dolayısıyla oradan ayarlamanız gerekecektir.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.