Тут є хто живий?  • Народ, є хтось живий в українській гілці форуму? А то шось все так затихло, ше з минулого року немає жодних повідомлень? Відгукніться, прошу :)  • є ;)  • Вас интересует конкретный ответ на конкретный вопрос?
    Ответ - есть выжившие.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.