پیشنهاد  • باسلام در مورد این مرورگر که تازه در حال متولد شدن است ، گفتنیها زیاد است.اگر سازندگان بخواهند که این مرورگر موفق باشد و بتواند با وجود رقیبان قدر قدرت در این زمینه جای خود را باز کند ، لازم است به پیشنهادات کاربران توجه کنند.به نظر بنده یکی از خصوصیات مهم مرورگر گذشته از سرعت بالا و امکانات متعدد،استفادۀ هر چه کمتر از منابع سیستمی است. در این زمینه مرورگر کروم رامی توان مثال زد که هرچند دارای سرعت بالا است ولی استفادۀ آن از رم و پردازشگر بسیار زیاد است.خصوصا پردازشگربه گونه ای که صدای نالۀ فن پردازشگر آزار دهنده می شود و استهلاک قطعه را هم سریع و بالا می برد.که به نظر بنده این عیب است.در مورد این مرور گر هم باید گفت که سازندگان به این نکته توجه کنند.یعنی هم سرعت را مد نظر قرار دهند و هم استفادۀ هر چه کمتر از پردازشگر یا سی پی یو را من این مرورگر را با اپرا در میزان استفاده از پردازشگر مقایسه کردم تقریبا دوبرابر بیشتر از سی پی یو استفاده می کند البته در لحظه باز کردن صفحۀ مورد نظر که باید در این زمینه کار جدی انجام شود همچنین قدرت اپرا را در بازکردن کامل صفحات بیشتر یافتم بنده به شخصه این مرور گر را پسندیدم و اگر این معایب بر طرف شود حتما انتخاب اول من خواهد بود.امیدوارم تا اون موقع زمان زیادی طول نکشد.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.