Future dream Vivaldi…  • Álmaim Vivaldija... [i]Future dream Vivaldi...[/i] Milyen új funkciót szeretnék látni a Vivaldi böngészőben. [i]What new features I would like to see in the Vivaldi browser.[/i] Megtaláltam azt a lehetőséget a Gyorsparancsoknál hogy "URL megnyitása új fülön." Nem tudom mit csinál, mert én nem vettem észre változást se bepipálva, se anélkül. [i]I found the possibility that on the Fast Commands "Open URL in a new tab." I do not know what he was doing, because I have not noticed a change. Neither selected, neither without.[/i] Mindenesetre szeretném az egér középső gombját úgy használni, hogyha azzal nyomok rá egy hivatkozásra, akkor az új lapon nyílik meg, és át is vált rá azonnal. Mintha a linken jobb klikket tartva lehúzom az egeret. De ez fárasztó, és nem is mindig sikerül. A középső klikk a legegyszerűbb. [i]In any case, I would like to use the middle mouse button to see if it traces with a link, it opens in a new tab, and switch tab immediately. As mouse gesture, but this is exhausting and not always succeed. The middle-click the simplest.[/i] Szeretném az oldalsáv betűméretét és típusát is manipulálni. Esetleg ha felvenné a Linux rendszer beállításait az még jobb lenne. [i]I would like the Sidebar font size and type can be manipulated. Maybe when picking up your Linux system configuration that would be even better.[/i] S ha már oldalsáv. Az itt lévő könyvjelzőben lévő linkeket valamiért csak két kattintással lehet megnyitni. Illetve középső egér gomb kattintás esetén nem. Ekkor megnyitja egy új lapon, de a háttérben. [i]If already Sidebar. The bookmark links open in here for some reason only two clicks. Respectively middle mouse button click on in case of no. Then you open a new tab, but in the background.[/i] Fülkezelés - Nem tudom ki javasolta vagy fordította magyarra, de üzenem neki, hogy nem kellene követni a rossz fordítókat. Ezek nem fülek. Füle az állatoknak van, meg az embereknek. Ezek lapok. Ha már weblapról beszélünk, legyünk következetesek és maradjunk is meg a lapoknál. Eddig egyetlenegy böngészőben sem láttam a fül elnevezést. Milyen érdekes: megnyitok egy új fülön egy webLAPOT. Nagyon nem vagyok kibékülve a fül megnevezéssel. [i]Tab Care - (This is really only understand the Hungarian translators) I do not know who proposed or translated into Hungarian, but my message to him that we should not follow the bad translators. They are not ears. Ears of animals and is the people. These tabs. [/i] De a legjobb lenne ha a nyelvi fájlok szabadon elérhetőek lennének, mint a régi Operában. S akkor személyre szabhatnám. [i]But it would be best if the language files would be freely available, like the old Opera. And then possible personalized setting.[/i] A konkurens Firefox böngészőben van egy beépülő, melynek van egy nagyon frankó opciója. [i]The rival Firefox has a plug-in, which is a very cool option.[/i] Nevezetesen ha a lapsávon egy üres helyen kattintunk a középső egérgombbal, akkor minden lapot bezár. S jó lenne ez a lehetőség a Vivaldiban is egy olyan plusszal kiegészítve, hogy ez megjelenne a lapkezelés környezeti menüjében is. Lapsávon lévő lapon jobb klikk, és ott a "Minden lap bezárása" lehetőség is. S ekkor nem kilép a Vivaldi, hanem kezdőlapra vált. [i]In particular, if click an empty area on the tab bar of the middle mouse button, you can close every tab. And to the right click a tab on the tab bar, and there is "Close All Tabs" option. And then they do not quit in Vivaldi, but also become the home page.[/i] Jelszavak. Szeretném ha lenne mesterjelszó, illetve egy kulcs gomb, mint a legacy Operában. Nem kell hogy ki legyen töltve előre a jelszó űrlap. Ez sok problémát okozhat, ha esetleg többen használják a gépet. Majd a kulcs gombbal kitöltöm, ha akarom, és akkor amúgy is ott lesz a választás lehetősége. [i]Passwords. I want you to be a master password and a key button as the legacy Opera. You do not need to be filled out in advance the password request. This can cause many problems, if many people use the machine. Then the key Press fill out, if I want and you will already be there a choice.[/i] Adatvédelem. A Vivaldi beállításai között a Jelszavaknál megjelennek a felhasználói, vagy fiók nevek. Én ezt eleve ablakba tenném, ahogyan a sütiket is. A konfigurációs ablak meg keret nélkül jelenik meg, és fehér háttérben furán mutat. vivaldi01.jpg [i]Privacy Policy. Vivaldi Privacy settings among of passwords displayed on the user or account names. This information be new popup window. I would make the all cookies as well. The configuration dialog not be displayed in a frame, it looks weird white background.[/i] Könyvjelzők. - [i]Bookmarks[/i] Elég sok rendezési mód van, de sajnos nem globális. Ha kiválasztom a Cím szerinti rendezést, az csak az éppen kinyitott mappák esetében érvényesülnek. [i]Quite a lot of sorting method, but unfortunately not global. If I choose to order by title, only to prevail in the case of the currently open folder.[/i] Úgy gondolom hogy az lenne a legjobb ha lenne egy automatikus abc szerinti rendezés. Azt a legkönnyebb áttekinteni. [i]I think that it would be best if there was an automatic sorting by alphabet. It is the easiest review.[/i] Bárki bármit mond, a legacy Opera 12.x-nek volt minden idők legjobb könyvjelző kezelő rendszere. [i]Anyone can say anything, the legacy Opera 12.x had the best of all time bookmark management system.[/i] Pld. ha felakartam venni egy könyvjelzőt, akkor a legfrappánsabban úgy oldottam meg, hogy az oldalsávban kinyitottam azt a mappát ahová felakartam venni, és már nyomtam is a plusz gombot. [i]Eg. if you added a bookmark, the witty is solved, I opened up the folder where you want to take in the sidebar and have been pushing the plus button.[/i] Most is van plusz gomb, de nem veszi fel a megnyitott weblap címét. [i]Now there is plus button, but it does not take up a Web page address.[/i] A 64 bites változat hajlamos megfagyni, ha molesztálják a könyvjelzőket. [i]The 64-bit Linux version tends to hold a lot when Molest bookmarks.[/i] De mivel nem használom napi szinten, így nem tudok több dolgot most így hirtelen. A napi használat meg csakis a mester jelszó megjelenésével jöhet el. [i]But since I do not use on a daily basis, so I can not be more things now so suddenly. The daily use of only the appearance of the master password can come out.[/i] Gyorshívók - [i]Speed dials[/i] Mondhatnám azt is hogy gőzöm nincs hogy kell hozzáadni kedvenc weblapot a gyors hívóhoz. [i]I'd say that I have no idea how to add a favorite Web page on the speed dial.[/i] Ugyanis hiába nyitom meg az adott oldalt, sehol semmilyen klikk nem vezet ahhoz hogy hozzáadjam. A Javaslatoknál nem az előzményeket kéne megmutatnia, hanem az éppen megnyitott lapokat. [i]It is in vain I open that page,nowhere did not lead to any clique to add the speed dial. The Suggestions should not show his history, but the currently open tabs.[/i] Best Regards: csablak Attachments: [img]https://forum.vivaldi.net/uploads/attachments/32501/vivaldi01.jpg[/img]


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.