Nie da się przełączać kart • Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.142 Mobile Safari/537.36

  Uruchamiam przeglądarkę, otwieram stronę, przytrzymuję link - otwórz w nowej karcie. Karta się otwiera, strona się ładuje ale nie da się:

  • zamknąć nowej karty
  • przełączyć na poprzednią kartę
  • nie działa plus otwierający nową kartę.
   Jedyne co można zrobić to zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. Wtedy otwierają się dwie karty i wszystko działa OK

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.