Obracanie zdjęć z poziomu przeglądarki  • Witam, chciałbym prosić o funkcję obracania zdjęcia z poziomu przeglądarki. Wiem, że trudne byłoby zrobienie tego na tle innych stron, ale chodzi mi przynajmniej o funkcję obracania go, gdy się ma otwarte osobno zdjęcie w nowej karcie za pomocą funkcji "Otwórz obraz w nowej karcie". Byłoby fajnie, bo przez lekcje zdalne jest dużo zdjęć przesyłanych między nami (uczniami) i niektóre są obrócone, a nie chcę ich pobierać tylko po to, żeby je obrócić i potem usuwać. Dzięki tej funkcji mógłbym po prostu otworzyć w nowej karcie i je obrócić.  • @Xeto поддерживаю - данная функция была бы весьма кстати.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.