Odczytywanie haseł w Operze 12.17  • [url=http://www.nirsoft.net/utils/opera_password_recovery.html]OperaPassView[/url] nie dał rady bo chodziło o hasło do poczty. Ale [url=http://keit.co/p/recall]recALL[/url] wydobył wszystkie. I te używane do logowania na stronach, i te [i]pocztowe[/i], i nawet te do kont usuniętych przez [i]Konta poczty i czatu…[/i] 😉  • Fantastycznie, że takie narzędzie zostało stworzone. Niedawno potrzebowałam wydobyć hasło do poczty, ale na szczęście to samo hasło zostało zapisane przy logowaniu na serwerze.
    Nie wiesz, czy ten program radzi sobie z przebrnięciem przez operowe master password?


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.