Rozszerzenia w Web Panel  • Czy jest jakaś opcja, aby wymusić działanie niektórych rozszerzeń z chrome store, żeby działały w web panelu? Przede wszystkim chodzi mi o rozszerzenie Dark Reader, które na ten moment nie działa w Web Panelu.


  • Moderator

    Część rozszerzeń niestety nie działa w panelach - kiedyś badałem ten temat, ale nadal nie wiem od czego to zależy, bo niektóre działają, a inne nie.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.