obraz w obrazie prośba o usprawnienie  • W firefox gdy otworzymy obraz w obrazie po dwukliku LPM następuje maksymalizacja wyświetlanego materiału, tutaj tego brakuje 😕
    jeśli robi się to tutaj w inny sposób to proszę o podpowiedź jeśli tego nie ma to proszę o wprowadzenie ułatwia to oglądanie materiałów na drugim ekranie/monitorze/tv (co kto lubi)


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.