Speeddial - wielkość ikonek • Która wartość w pliku common.css

  (C:\Program Files\Vivaldi\Application\2.8.1664.35\resources\vivaldi\style\common.css

  odpowiada za wielkość ikonek w speeddial'u


 • Moderator

  Tego nie ma w pliku CSS, każdy element ma wymiary podane wewnątrz parametru style. Trochę toporne rozwiązanie, ale nie ja to projektowałem. 🤷♂

  Odpal sobie Vivaldi z parametrem startowym -–flag-switches-begin --debug-packed-apps --silent-debugger-extension-api --flag-switches-end, będzie Ci łatwiej robić modyfikacje, bo będziesz mógł użyć narzędzi deweloperskich na UI przeglądarki. • Chciałbym znaleźć metodę na dodatkowe zmniejszenie ikonek w speeddialu poniżej istniejącej, minimalnej wartości 120px na 100px..... ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.