Zmiana motywu  • Re: Motyw Vivaldi

    Co do zmiany motywów. Fakt, że te ze sklepu Chrome nie działają ale jest inny sposób żeby zainstalować inny motyw. Wchodzi się w Ustawienia -> Obraz tła -> Własny. Klik na Zmień i można wstawić swój obraz. Jeżeli mamy ochotę wstawić motyw ze sklepu Chrome to wystarczy zapisać go sobie , np na pulpicie a następnie wstawić jako swój obraz.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.