Pobieranie/otwieranie plików  • Czy przeglądarka Vivaldi mogłaby TYLKO otwierać pliki typu .pdf, .xls, .doc itp. (tak jak w przeglądarkach Internet Explorer lub Microsoft Edge)? Obecnie mimo wyboru klawisza "Otwórz" plik jest zapisywany w folderze na dysku, a następnie otwierany. Po zamknięciu go niestety zostaje w folderze. Przy dużej ilości przeglądanych plików tego typu ręczne usuwanie ich z folderu robi się uciążliwe.  • @arturbroekere No ale jak program miałby otworzyć i wyświetlić plik, który nie istnieje?... 😉

    Natomiast propozycja, by pliki otwierane przyciskiem "Otwórz" były przechowywane w folderze tymczasowym już została zgłoszona - i jest jedną z popularniejszych
    Także możesz dołączyć się do głosowania 🙂


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.