Zostava 1587.4 - Ďalšie práce na adresnom riadku


  • Moderator

    Ahojte všetci,

    pred zopár dňami vyšla nová snapshot zostava, ktorá pokračuje v opravách a vylepšeniach adresného riadku. Nové funkcie tu síce nenájdeme, ale je aktualizované Chromium jadro na verziu 76.

    Číslovanie verzie sa taktiež menilo a už tu máme označenie pod číslom 2.7, čiže v najbližších vydaniach sa pravdepodobne dočkáme nových funkcií 😉


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.