Помилка Windows 10: початок історії


  • Vivaldi Translator

    Нещодавно команда Vivaldi повідомила про серйозну проблему продуктивності Windows 10 в Chromium. Вона виявила, що проблема була викликана функцією безпеки Windows, яка корисна для захисту додатків, таких як браузер. Ось історія про цю подію.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.