Možnosť vybrať súbory cookie do whitelist. • Kvôli bezpečnosti premazávam súbory cookie a chýba mi možnosť vybrať cookie, ktoré nechcem vymazať. Pretože je len voľba vymazať všetky súbory cookie, musím web stránky, pre ktoré chcem ponechať cookie, znova nastaviť. Ďakujem. Miro • Sice to trvá „trochu“ déle, ale cookies se dají mazat i pro každý web jednotlivě v chrome://settings/siteData.

  Další možností je nastavit automatické mazání při zavření a v chrome://settings/content/cookies v sekci Povolit přidat weby, jejichž cookies chcete ponechat.


 • Vivaldi Translator

  Najjednoduchšie riešenie je zrejme zveriť premazávanie cookies nejakému rozšírenie, napríklad: https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh

  Má mať práve podporu listiny bielej (nikdy nemazať) a šedej (uchovať do ukončenia prehliadača). Priamo na navštívenej stránke je možné ju pridať na bielu listinu, nemusí sa teda nič vyplňovať ručne.

  Niečo také v základe bez nutnosti inštalácie rozšírenia by som ale tiež uvítal.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.