Zostavy 1525.4 a 1525.30 - Oprava regresií, príprava na vydanie stabilnej verzie


  • Moderator

    Ahojte všetci,

    v priebehu tohto a minulého týždňa sme dostali ďalšie dve zostavy. Prvá zostava je zameraná hlavne na vylepšenie adresného riadka a veľký počet opráv a regresií. Druhá zostava sa zameriava na pomaly sa blížiace vydanie ďalšej stabilnej verzie 2.5 🙂

    V týchto zostavách je stále prítomný problém, ktorý pri dlaždicovaní listov znemožnil určité funkcie prehliadača (napr. vyhľadávanie na stránke a pod.)
    Do poslednej zostavy sa dostal tiež problém, kde v adresnom riadku sú zobrazené ikony rozšírení. Dosť veľa používateľom to robí problém, čiže ak by ste patrili medzi nich, radšej túto verziu preskočte. Oprava je už na ceste 😉


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.