Zostava 1511.4 - Prispôsobenie úvodnej stránky


 • Moderator

  Ahojte všetci,

  pred pár dňami vyšla nová Snapshot zostava. Tá pridáva dve nové funkcie a niekoľko opráv a vylepšení už aktuálnych funkcií.

  Prispôsobiteľné zobrazenie náhľadov

  Tí z vás, ktorí radi používate rýchly prístup pre otvorenie obľúbených stránok, môžete odteraz zmeniť veľkosť náhľadov. V prípade že ich máte veľa a chcete mať zobrazených náhľadov čo najviac, zvoľte si malé náhľady (Tiny). Pre tých ktorí chcú mať zase náhľady väčšie, zvoľte si možnosti napr. Large alebo Huge. Je to na vás 😉

  0_1555149842128_veľkosť.png

  Ďalšie možnosti pre ovládanie listov

  Práca s listmi je dôležitá a spoločnosť Vivaldi chce aby bola aj jednoduchá. Preto pridáva možnosť zrušenia zoskupených listov prostredníctvom rýchlych príkazov alebo nastaviteľných klávesových skratiek alebo gest.
  Do riadka rýhleho príkazu napíšte Untile Tabs.

  Zmena predvolených náhľadov v rýchlom prístupe

  Menšia zmena sa dotkla aj dizajnu predvolených náhľadov pre stránky Vivaldi, Komunitu a Stránky podpory. Zjednotili sa dizajny, a GIF náhľad bol odstránený. Po aktualizácií by sa Vám tieto záložky mali znovu objaviť medzi ostatnými vlastnými záložkami.

  0_1555150212718_nové ikony.png

  Jadro Chromium bolo taktiež v tejto verzií aktualizované na verziu 74.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.