Zostava 1476.4 - Ďalšie možnosti prispôsobenia a jednoduchá kalkulačka


 • Moderator

  Ahojte všetci,

  pred zopár dňami vyšla ďalšia zostava, ktorá prináša ďalšie nové možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania, opravy chýb a regresií a aktualizáciu Chromium jadra na verziu 73.

  Nové možnosti prispôsobenia

  Pred koncom minulého roka začali vývojári pomaly pracovať na možnosti prispôsobiť si vzhľad používateľského rozhrania, a ako nám sľúbili, ďalších zmien sme sa mali dočkať zanedlho. A je to tu! Rozšírená možnosť prispôsobenia pomocou presúvateľných tlačidiel v adresnom a stavovom riadku. Pre úpravu rozloženia nie je nutné nič aktivovať alebo prechádzať do iných režimov, stačí ak držíte klávesu Shift a ťahaním premiestnite umiestnenie tlačidla.
  Tlačidlá sa dajú presúvať z adresného riadka do stavového a pod. Tlačidlá pre nastavenia alebo ovládanie priblíženia sa presúvať zatiaľ nedajú.
  Presúvanie tlačidiel rozšírení je odteraz možné tiež iba s pomocou klávesy Shift.

  0_1552408313881_presúvanie.png

  Integrovaná kalkulačka

  Ďalšia novinka je prvý náhľad jednoduchej kalkulačky v rýchlych príkazoch. Je to prvý stupeň, a jej ďalší vývoj bude pokračovať. Tentoraz jej použiteľné funkcie sú na úrovni sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie (+, -, x, /). Použitie je jednoduché. Otvorte riadok rýchlych príkazov (predvolené klávesou F2) a začnite písať. Výsledok sa automaticky zobrazí pod riadkom, a po stlačení klávesy Enter sa taktiež skopíruje do schránky, čiže môžete ďalej pracovať s týmto výsledkom v inom liste a pod.

  0_1552408635661_kalk.png

  Zoskupovanie listov pomocou rýchlych príkazov

  Ďalším menším vylepšením v oblasti práce s listami je možnosť zoskupenia listov priamo cez rýchle príkazy alebo nastaviteľné skratky. Po otvorení rýchlych príkazov a napísania Create Tab Stack sa automaticky zoskupia listy, a to nasledujúcimi spôsobmi. Ak je z danej domény viac listov, zoskupia sa všetky automaticky, a ostatné budú v pôvodnom stave. Ak bude vybratý list ktorý je "samostatný", zoskupia sa všetky listy.

  0_1552409221606_stack.png

  Čo sa týka oblasti prispôsobenia, to stále nie je všetko a ďalšie veci sa na nás chystajú. 🙂 A taktiež aj nových funkcií a vylepšení.

  Upozornenie: Po implementovaní tejto funkcie (presúvateľné tlačidlá) vzniklo mnoho problémov. Tie sa v internej verzií v dosť veľkej miere odstránili, ale ako som si všimol, nejaké sa tu predsa dostali, ale už sa na ich odstránení pracuje (niektoré sú už odstránené) čiže je potrebné pripraviť si väčšiu trpezlivosť a pevnejšie nervy 😉 Verím, aj v mene Vivaldi tímu že sa Vám táto nová možnosť prispôsobenia páči 🙂


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.