Co przechowuje folder Media Cache?  • Raz zajmował niemal 5gb i nie czyścił się automatycznie, więc musiałem usuwać cache ręcznie. Dodam, że folder ze zwykłym Cache czyści się automatycznie i nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca na dysku.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.