Zostava 1400.4


 • Moderator

  Ahojte všetci,

  dnes vychádza prvá zostava s označením 2.3!

  Tá okrem zopár opráv pridáva tri nové funkcie.
  Prvou z nich je možnosť automaticky vytvoriť novú skupinu listov. Táto funkcia sa aktivuje v časti Nastavenia > Listy > Pozícia nového listu > As Tab Stack with Related Tab. Následne po aktivácií funkcie, otvorením nového listu z odkazu na stránke vytvoríte nové zoskupenie (napr. stredovým tlačidlom myši na odkaz).

  Ďalšia novinka je možnosť aktivovať upozornenie pri ukončení prehliadača. Táto možnosť je samozrejme voliteľná.

  0_1545064276367_confirm.png

  Ďalšou novinkou bola pridaná možnosť uložiť stránku ako jeden súbor. Ponuka > Súbor > Uložiť stránku ako... > Webová stránka, jeden súbor

  Medzi vizuálnymi zmenami boli odteraz zmenené ikony pri interných listoch (záložky, história), čiže teraz má každý list svoju vlastnú ikonu.

  0_1545064371075_ikony.png


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.