Zostava 1386.4


 • Moderator

  Ahojte všetci,

  dnes, po dvoch týždňoch vyšla ďalšia zostava!

  Tá pokračuje v prispôsobovaní používateľského rozhrania, a odteraz je možné odstraňovať nepotrebné tlačidlá aj v stavovom riadku. Okrem toho, spoločnosť Vivaldi prináša množstvo opráv, vylepšení a aktualizáciu Chromium jadra. 🙂

  Tak ako pri úprave tlačidiel v adresnom riadku, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné tlačidlo a z ponuky Customize zvoľte Remove From Toolbar. Pre obnovu tlačidiel zvoľte Reset Toolbar to Default, alebo v časti Nastavenia > Vzhľad > Toolbar Customizations > Reset Status Toolbar.

  0_1543955393832_customize_status_bar.png

  Vylepšenia a rozšírené možnosti ovládania dostali nové príkazy, ktoré je možné spustiť cez riadok rýchlych príkazov, nastaviteľných klávesových skratiek alebo gest myšou.

  Od teraz je možné ovládať tieto funkcie cez rýchle príkazy:

  • Zobraziť zatvorené listy (Show Closed Tabs)
  • Zobraziť zoznam podporovaných prístupových klávesov na danej stránke (Show Webpage Access Keys Shortcuts)*
  • Zvýrazniť prístupové klávesy na danej stránke (Inline access Keys)*
  • Odobrať list zo skupiny listov
  • Zrušiť zoskupenie listov

  *Napríklad na stránke Wikipedia, ktorá podporuje prístupové klávesy si môžete vyskúšať tieto dva funkcie 🙂

  Ďalšia menšia zmena bola pridaná do časti História, kde je odteraz možnosť otvoriť adresy vašich populárnych domén priamo po kliknutí.

  0_1543966980925_domains_popular.png

  POZOR

  Automatická aktualizácia bola pre túto zostavu zablokovaná, pretože po aktualizácií prehliadača všetky ovládacie tlačidlá adresného riadka zmiznú. Pre ich obnovu, choďte do časti Nastavenia > Vzhľad > Toolbar Customizations > Reset Navigation Toolbar.

  V prípade že tento šok risknete a chcete vyskúšať túto zostavu, stiahnite si inštalačný balík zo stránky, a spustite inštaláciu pre aktualizovanie prehliadača manuálne. 😉


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.