Błędy w gestach myszy.  • Pisałem tutaj wcześniej o złym interpretowaniu gestów wykonywanych na touchpadzie laptopa. Teraz od ostatniej aktualizacji doszły jeszcze błędy przeglądarki na gesty wykonywane myszą. Mianowicie: mam otwartych kilka kart. Gdy chcę zamknąć gestem myszy jedną kartę zamyka się cała przeglądarka. Sytuacja taka zdarza się raz na kilka prób. Tzn. 4 lub 5 razy przeglądarka zinterpretuje prawidłowo gest i zamknie kartę a za 6 razem interpretuje błędnie i zamyka się całe Vivaldi. Nie ma dnia, żeby mi się w ten sposób kilka razy nie zamknęła przeglądarka sama z siebie. Co ciekawe, nie ma przecież gestu, który by zamykał całą przeglądarkę. Jest na to jakaś porada?


  • Moderator

    Brzmi bardziej jak "crashowanie" się całej przeglądarki. Dziś rano zaktualizowałem do wersji 2.1.1337.51 (bo miałem poprzednią łatkę, a powiadomienia o aktualizacjach mi nigdy nie działają tak jak trzeba), żeby potestować jak to u mnie jest na najnowszej wersji, ale nic takiego się do tej pory nie wydarzyło. A akurat gest zamykania karty to chyba jedyny z którego korzystam cały czas, więc raczej bym zauważył.

    Sprawdź proszę pod adresem vivaldi://crashes/ czy masz tam coś świeżego (najnowsze są u góry).  • Tak, mam 38 awarii od 8 listopada do 2 grudnia. Nie zostały wysłane zgłoszenia. Nie widzę w menu gdzie to zmienić by przeglądarka zgłaszała awarie.


  • Moderator

    @sankiwzimie Z tego co wiem, to nigdzie. Vivaldi korzysta z silnika Chromium i ta strona z informacją o błędach to czyste Chromium, raportowanie jest domyślnie wyłączone, bo to funkcja Chromium, a nie Vivaldi. Awarie przeglądarki Vivaldi można zgłaszać bezpośrednio do developerów przez odpowiedni formularz, po zgłoszeniu błędu przychodzi mail z potwierdzeniem i do niego można (w odpowiedzi) załączyć taki plik raportu błędu wygenerowany przez przeglądarkę. Trzeba jednak najpierw określić co (mniej więcej) wywołuje błąd (np. na jakich stronach się to dzieje itp.)


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.