Listy, listy, listy...📄📃📄


  • Moderator

    V prehliadači Vivaldi, je kladený veľký dôraz na listy, a na prácu s nimi. Spoločnosť Vivaldi si je vedomá toho, že veľa používateľov ich prehliadača je náročných a s tohto dôvodu sa rozhodlo spraviť menší prieskum o tom, ako používate listy pri práci na prehliadači. Z výsledkov chcú zistiť na akú oblasť sa najviac zamerať a následne do nej pridávať nové vylepšenia a funkcie.
    Čas na odovzdanie dotazníka je do 30. novembra, takže ak chcete vyjadriť svoj názor, vyplňte prosím tento dotazník.📝

    Veľmi vám ďakujeme za váš názor a čas! 💕


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.