zadne poneti  • Re: SBazar

    trochu pozde, vivaldi jsem dnes instaloval, co je ukladat hesla?, Bookmark this page?, jestli ano tak zmacknout pravou klapku u myse
    a objevi se Menu, Boomark naklepnout a adresu stranky ulozit. zadne poneti jestli je otazka jeste aktuelni.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.