Vivaldi pre Android


  • Moderator

    Už dlhšiu dobu je známe že spoločnosť Vivaldi pomaly pripravuje mobilnú verziu prehliadača. Pre tých, ktorí chcú byť informovaný o spustení mobilnej verzie čím skôr, je vytvorená možnosť prihlásenia sa na odber noviniek cez tento odkaz.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.