Jak rozwiązywać / debugować problemy z przeglądarką Vivaldi?


 • Moderator

  Rozwiązywanie najczęstszych problemów ze stronami internetowymi

  Jeżeli jakaś strona nie działa prawidłowo, przed napisaniem posta z prośbą o pomoc warto wykonać kilka następujących czynności, które niejednokrotnie rozwiązują większość prostych problemów, a przynajmniej mogą pomóc w namierzeniu ich źródła. Wykonuj poniższe kroki po kolei:

  1. Odśwież stronę wymuszając przeładowanie całej zawartości (dokumentów, skryptów, stylów i obrazów):
   ➡ Domyślny skrót: wciśnij klawisze [CTRL]+[F5] lub [CTRL]+[SHIFT]+[R].
   ➡ Na komputerach z MacOS: [⌘ cmd]+[F5] lub [⌘ cmd]+[shift]+[R]

  2. Otwórz nowe okno prywatne i sprawdź czy strona wyświetla się w nim prawidłowo:
   ➡ Domyślny skrót: wciśnij klawisze [CTRL]+[SHIFT]+[N]
   ➡ Na komputerach z MacOS: [⌘ cmd]+[shift]+[N]
   ➡ lub wybierz: Menu > Plik > Nowe okno prywatne
   Ważne! Jeśli w oknie prywatnym strona działa prawidłowo, przejdź do punktu nr 5 poniżej. Jeśli w oknie prywatnym strona również nie działa prawidłowo, wtedy sprawdź czynności z pkt. 3 i 4, a punkt nr 5 możesz pominąć.

  3. Wyłącz blokowanie trackerów i reklam (jeśli jest włączone):
   ➡ Kliknij w ikonkę tarczy 🛡 w pasku adresu i zaznacz opcję "Bez blokowania" (bieżąca strona zostanie dodana do listy "wyjątków")
   ➡ lub wybierz: Menu > Ustawienia > Prywatność > Blokowanie trackerów i reklam > zaznacz opcję "Bez blokowania" (ta opcja będzie miała wpływ na ustawienia wszystkich stron internetowych, oprócz "wyjątków")

  4. Wyłącz wszystkie rozszerzenia:
   ➡ Domyślny skrót: wciśnij klawisze [CTRL]+[SHIFT]+[E]
   ➡ Na komputerach z MacOS: [⌘ cmd]+[shift]+[E]
   ➡ lub wybierz: Menu > Narzędzia > Rozszerzenia
   ➡ lub w pasku adresu wpisz vivaldi://extensions/ i przejdź pod ten adres.
   Ważne! Jeśli po wyłączeniu rozszerzeń i odświeżeniu strony będzie ona działała prawidłowo, spróbuj po kolei włączać każde rozszerzenie, za każdym razem odświeżając stronę, by sprawdzić które rozszerzenie powodowało problemy.

  5. Wyczyść dane przeglądania (operacja nieodwracalna).
   ➡ Domyślny skrót: wciśnij klawisze [CTRL]+[SHIFT]+[DEL]
   ➡ Na komputerach z MacOS: [⌘ cmd]+[shift]+[delete]
   ➡ lub wybierz: Menu > Narzędzia > Wyczyść dane prywatne
   ➡ lub w pasku adresu wpisz chrome://settings/clearBrowserData i przejdź pod ten adres.
   UWAGA! Zanim wyczyścisz dane, odznacz pola takie jak "Hasła" czy "Dane formularzy", aby ich nie utracić. Przede wszystkim usunąć należy ciasteczka, konieczne może się również okazać usunięcie magazynu czy pamięci podręcznej. Zakres czasu należy ustawić na "od początku" / "Cała historia". Jeśli to konieczne, zrestartuj przeglądarkę.

  Rozwiązywanie pozostałych problemów

  Jeśli żadne z powyższych nie rozwiązało problemu ze stroną, lub występuje jakiś inny problem z przeglądarką, możesz skorzystać z dwóch następujących rozwiązań:

  1. Odświeżenie / zresetowanie profilu (operacja w pełni odwracalna). Instrukcję znajdziesz poniżej (metoda bardziej czasochłonna).
  2. Sprawdź inną instalację Vivaldi. Szczegóły poniżej (metoda mniej czasochłonna, ale może okazać się, że i tak trzeba będzie skorzystać z pierwszej metody, by namierzyć źródło problemu).

 • Moderator

  Odświeżenie / reset profilu (bez utraty danych)

  Reinstalacja przeglądarki zwykle nie pomaga w rozwiązywaniu najczęstszych problemów. Znacznie częściej pomóc może zresetowanie profilu, które nie powoduje utraty danych i którego skutki można łatwo odwrócić.

  1. Sprawdź ścieżkę do Twojego profilu:
   ➡ Wybierz: Menu > Pomoc > Vivaldi - informacje
   ➡ lub w pasku adresu wpisz vivaldi://about/ i przejdź pod ten adres.
  2. Na dole strony będzie pozycja zatytułowana "Ścieżka profilu:" z wartością np. C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Vivaldi\User Data\Default.
   ➡ Skopiuj lub zapamiętaj ścieżkę profilu.
  3. Zamknij przeglądarkę Vivaldi (odczekaj kilka-kilkanaście sekund, aby upewnić się, że wszystkie procesy przeglądarki zostały zakończone).
   ➡ Skorzystaj z jednej z opisanych poniżej metod. Pierwsza metoda jest nieco łatwiejsza, druga daje za to możliwość wielokrotnego uruchamiania przeglądarki w trybie "czystego" profilu, bez konieczności powtarzania za każdym razem całej procedury "odświeżania" profilu.

  Metoda nr 1:

  1. Otwórz systemowy Eksplorator Plików.
   ➡ Upewnij się, że w Twoim Eksploratorze Plików ukryte elementy są widoczne (w systemie Windows kliknij zakładkę "Widok" i zaznacz opcję "Ukryte elementy").
  2. Przejdź do folderu User Data.
   ➡ Możesz w tym celu wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę w pasku adresu Eksploratora Plików;
   ➡ Jeżeli znajdujesz się w katalogu Default, przejdź o jeden poziom "wyżej".
  3. Zmień nazwę katalogu Default na jakąkolwiek inną, np. Default 2:
   ➡ Uruchom przeglądarkę Vivaldi i przejdź do punktu nr 7 poniżej.

  Metoda nr 2:

  1. Jeżeli masz skrót do przeglądarki Vivaldi (np. na pulpicie), przejdź do miejsca w którym się on znajduje i utwórz jego kopię.
   ➡ Możesz użyć komendy kopiuj i wklej, aby utworzyć drugi skrót do przeglądarki Vivaldi.
  2. Otwórz właściwości skrótu:
   ➡ Kliknij skrót prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości z menu kontekstowego (w systemie Windows), a potem przejdź do zakładki "Skrót";
  3. Przejdź do pola definiującego element docelowy dla skrótu:
   ➡ W polu "Element docelowy" (w systemie Windows) na samym końcu zrób odstęp (wciśnij spację) i wklej komendę: --user-data-dir="C:\Vivaldi test\";
   ➡ Ścieżkę C:\Vivaldi test\ możesz zastąpić inną ścieżką, do pustego katalogu;
   ➡ Zapisz zmiany, uruchom przeglądarkę Vivaldi korzystając z utworzonego właśnie skrótu i przejdź do testowania opisanego poniżej.

  Testowanie:

  1. Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź czy nadal występują problemy.
   ➡ Jeżeli problem ustąpił, oznacza to, że przyczyna tkwi gdzieś w Twoim profilu - przejdź do procedury odtwarzania profilu opisanej poniżej (najpierw wykonaj instrukcje z pierwszego posta, jeżeli wcześniej je pominąłeś).
   ➡ Jeżeli problem nadal występuje, może to być jakiś błąd przeglądarki - przejdź do procedury testowania innej wersji przeglądarki, opisanej poniżej.

 • Moderator

  Sprawdzanie innej instalacji przeglądarki

  Jest to prosta metoda na szybkie zweryfikowanie, czy przyczyna problemu który występuje w naszej przeglądarce znajduje się tylko u nas, czy też może jest to błąd przeglądarki.

  1. Pobierz przeglądarkę Vivaldi.
   ➡ Zaleca się pobranie wersji testowej, tzw. "Snapshot" - jest to wersja w której częściej dodawane są poprawki, istnieje więc możliwość, że błąd który u nas występuje został już naprawiony i wkrótce odpowiednia poprawka pojawi się w "stabilnej" wersji przeglądarki;
   ➡ Aby pobrać wersję "Snapshot", przejdź na stronę https://vivaldi.com/blog/snapshots/ i w ramce "GET THE LATEST VERSION OF VIVALDI" kliknij na odnośnik z nazwą "Snapshot" (ciemnoszare logo).
  2. Zainstaluj przeglądarkę w trybie "Standalone":
   ➡ Po otawrciu instalatora naciśnij przycisk "Advanced";
   ➡ W polu "Installation type" wybierz "Install standalone";
   ➡ Wskaż ścieżkę do folderu w którym ma zostać zainstalowana nowa przeglądarka;
  3. Po instalacji otwórz nową przeglądarkę i sprawdź czy występują w niej te same problemy.
   ➡ Jeżeli problem ustąpił, oznacza to dwie możliwe przyczyny: w Twoim profilu jest jakiś błąd, albo problem ten został usunięty przez programistów w nowszej wersji przeglądarki. Aby się upewnić która przyczyna jest prawdziwa, odśwież profil zgodnie ze wskazówkami opisanymi powyżej;
   ➡ Jeżeli problem nadal występuje, oznacza to dwie możliwe przyczyny: jest to błąd przeglądarki, który nie został jeszcze naprawiony lub przyczyna tkwi w Twoim urządzeniu (sprawdź procedury zgłaszania błędów opisane poniżej).
  4. Aby odinstalować niepotrzebną przeglądarkę zainstalowaną w trybie "Standalone" wystarczy usunąć z dysku katalog w którym została ona zainstalowana. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

 • Moderator

  Odtwarzanie profilu

  Jeżeli pomimo wykonania opisanych wyżej procedur problem znika tylko przy "czystym" profilu, spróbuj odtworzyć swój profil według poniższych wskazówek:

  1. Odśwież profil według instrukcji opisanej powyżej korzystając z metody nr 1.
   ➡ Uruchom przeglądarkę i zamknij ją (ten krok jest niezbędny do utworzenia "czystego" profilu).
  2. Przejdź do folderu User Data:
   ➡ Z katalogu ze starym profilem (tym którego nazwa została zmieniona, np. na Default 2) skopiuj wybrane pliki i foldery kluczowe z listy poniżej i umieść je w katalogu Default;
   ➡ Pliki należy nadpisać (stare zastąpić nowymi);

  Lista kluczowych plików / katalogów w Twoim profilu:

  • Bookmarks (zawiera wszystkie zakładki oraz informacje ze strony szybkiego wybierania);
  • Notes (zawiera notatki);
  • Sessions (zawiera informację o zapisanych sesjach przeglądarki);
  • Login Data (zawiera zaszyfrowane hasła);
  • Preferences oraz Local App Settings\mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli (zawierają ustawienia i konfiguracje przeglądarki);
  • Web Data (zawiera dane autouzupełniania formularzy);
  • Current Session (zawiera informacje o otwartych kartach w bieżącej sesji);
  • Top Sites (zawiera miniaturki stron);
  • History (zawiera historię przeglądania);
  • Cookies (zawiera ciasteczka i dane z odwiedzonych stron);
  • Extension Rules, Extension State, Extensions, Local Extension Settings, Local Storage, Managed Extension Storage, Extension Cookies oraz Secure Preferences (zawierają wszystkie informacje o rozszerzeniach oraz ich ustawienia);

  Ważne wskazówki:
  ➡ Pliki najlepiej kopiować pojedynczo, lub w niewielkich grupach. Za każdym razem uruchom przeglądarkę aby sprawdzić, czy przypadkiem problem nie powrócił - jeżeli tak się stanie, oznacza to, że problem tkwił w jednym ze skopiowanych właśnie plików.
  ➡ Nie kasuj starego katalogu z profilem (tego, którego nazwa została zmieniona, np. na Default 2). Może się przydać na wypadek gdyby za jakiś czas okazało się, że potrzebujesz odtworzyć jeszcze jakieś inne pliki ze swojego starego profilu.


 • Moderator

  Zgłaszanie błędów

  Jeżeli wszystkie powyższe procedury zawiodły w rozwiązywaniu problemu, być może jest to błąd który należy zgłosić. Zanim jednak to zrobisz, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy błędu nie wywołują inne aplikacje w systemie - w szczególności oprogramowanie antywirusowe - bądź też czy nie brakuje jakiejś wtyczki, kodeka itp.
  2. Upewnij się, że błąd nie był już wcześniej zgłaszany. W tym celu skorzystaj z opcji szukaj.

  Dla osób posługujących się językiem angielskim:

  1. Najlepiej będzie, jeśli wyszukasz informacji o błędzie w języku angielskim.
   ➡ W przypadku znalezienia informacji o błędzie na forum, dołącz do istniejącej dyskusji, zamiast tworzyć nowy temat - chyba, że symptomy Twojego problemu znacznie różnią się od tych opisanych na forum.
  2. Jeżeli nie znajdziesz informacji o swoim problemie lub nie został on jeszcze przez nikogo zgłoszony, możesz założyć nowy temat i opisać w nim swój problem.
  3. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników: Możesz zgłosić problem bezpośrednio do twórców przeglądarki Vivaldi.
   ➡ Zapoznaj się szczegółowo ze wskazówkami opisanymi na stronie https://help.vivaldi.com/article/reporting-a-bug-in-vivaldi/ i postępuj zgodnie z podaną tam instrukcją zgłaszania błędów.

  Dla osób nieposługujących się językiem angielskim:

  1. Jeżeli udało Ci się znaleźć inny wątek w którym poruszono problem podobny do Twojego, dołącz do dyskusji zamiast zakładać osobny temat.
  2. Jeżeli Twój problem znacznie różni się od tych, które już zgłoszono, lub nie udało Ci się znaleźć żadnych informacji na jego temat, utwórz nowy wątek w kategorii Zgłoszenia błędów i poczekaj na pomoc.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.