Wielkość ikonek w Speeddial - zmniejszenie? • Czy istnieje możliwość zmniejszenia wielkości ikonek zakładek na stronie szybkiego wybierania (speeddial)? • Możno głosować tutaj (kiedy nie jest coś dobrze, przepraszam, nie jestem z polski i każdy musi się uczyć niekiedy). • Udało mi się zmniejszyć wielkość ikonek zakładek poprzez dodanie w stylach css w pliku common.css:

  .dials {
  zoom: 65%; }

  Chciałbym teraz dodać większą liczbę kolumn w speddialu?
  Przy ustawieniach "Maksymalnej liczby kolumn" na "bez limitu" liczba kolumn w rzędzie wynosi 5.

  0_1536080244613_vivaldi.jpg • @netgrafik "Maksymalna liczba kolumn" jest na większe monitory (jeśli rozumiem dobrze). Poczytaj common.css (speeddial sekcja poczyna się .dials { i kończy się .thumbnail-image svg .bookmark-shape {).


 • Moderator

  @netgrafik Samo zmniejszenie zoom-u raczej nie pomoże, przeglądarka dostosowuje chyba ilość kolumn na podstawie rozdzielczości ekranu (u mnie jest siedem kolumn), a nie dostępnego faktycznie miejsca. Osobiście tego nie próbowałem, ale tutaj znalazłem chyba działające rozwiązanie, możesz spróbować i zobaczyć, czy to zadziała. • @pafflick

  Chyba rzeczywiście brana jest pod uwagę rozdzielczość ekranu, a nie dostępne miejsce. Przydałoby się rozważyć w następnych wersjach możliwość bardziej optymalnego rozmieszczenia i możliwość płynnego zmniejszania ikonek stron.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.