Zásady spoločnosti Vivaldi


 • Moderator

  Tieto pravidlá platia vo všetkých oblastiach spoločnosti Vivaldi:

  1. Komunikujte s ostatnými úctivo.

  2. Buďte zdvorilí.

  3. Pred pridaním nového príspevku, použite funkciu vyhľadávania.

  4. Použite krátky a jasný názov pre nové témy.

  5. Ak nahlasujete problém, povedzte nám akú používate platformu (Windows, macOS, Linux), verziu prehliadača, rozšírenia (ak ich používate), špecifikácie zariadenia (procesor, pamäť RAM), typ pripojenia a verziu aplikácie (32 alebo
  64-bitová). Pokiaľ je to možné, opíšte kroky, ktoré je potrebné vykonať na reprodukciu chyby.

  6. Predtým ak niečo napíšete, najprv si to dva krát premyslite.

  7. Nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMO.

  8. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa; pokúste sa vysvetliť váš názor.

  9. Ak máte akýkoľvek problém, kontaktujte niektorého z moderátorov, kliknutím na ich používateľské meno a
  odošlite im súkromnú správu (skupina moderátorov).

  10. Ak uvidíte tému alebo príspevok, ktorý porušuje tieto pravidlá, nahláste ho moderátorovi (prostredníctvom ikony troch vertikálnych bodiek).

  11. Moderátori sú neplatení dobrovoľníci, nie zamestnanci Vivaldi. Komunikujte s nimi s úctou. Ak máte problém týkajúci sa spôsobu moderovania, kontaktujte niektorého z manažérov komunity Vivaldi prostredníctvom chatu.

  12. Používatelia, ktorí uverejňujú niektorý z nasledujúcich materiálov, budú buď upozornení alebo zablokovaný:
  Spam, podvody, obťažovanie, pornografia, materiál porušujúci autorské práva, vlastnú propagáciu a/alebo iný jazyk, ktorý je urážlivý alebo porušuje miestne prípadne medzinárodné zákony.
  Správa fóra si vyhradzuje právo určiť, aký jazyk je alebo nie je prijateľný.


  Zdroj

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.