از کار افتادن تاریخچه در زبان فارسی  • سلام، از نسخه ی 1.15.1147.36 استفاده میکنم وقتی زبان فارسی را انتخاب میکنم تاریخچه (هیستوری) هیچ چیزی نمایش نمیده
    .
    0_1526992724909_بارگیری.png  • سلام خسته نباشید... میگم آیا مشکل شما در نسخه های جدید مرورگر حل شده؟ اگر نه به بنده اطلاع بدید گزارش کنم. ممنون


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.