از کار افتادن ویوالدی  • سلام،
    دوستان من از چند روز پیش که تلگرام رو زدن منفجر کردن، عملا دیگه با ویوالدی نمیتونم کار کنم.
    با اپرا هم همین مشکل رو دارم، خیلی از سایتها باهاش باز نمیشن. اگه یکبار قندشکن رو راه بندازم و سایتی رو بالا بیارم بعد از اون مشکلش تا وقتی سیستم رو ریست کنم حل میشه.
    فکر میکنم مشکل از دی ان اس باشه. ولی با خود کروم همچین مشکلی ندارم،
    میخوام ببینم شما هم این مسئله رو دارید؟؟


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.