Підскажить, як позбутися Яндексу як пошукового агенту у адресному рядкові? У налаштуваннях він єдиний, що не віддаляється! Й де саме вмикнути перевірку мов?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.