Import ustawień przeglądarki i drobiazg związany z pocztą.  • Witam.
    Funkcja importu ustawień przeglądarki była by bardzo przydatna, często jest tak że w domu mamy kilka komputerów dostosowanie przeglądarki w każdym z jest czasochłonne, lub w przypadku utraty danych na dysku nie musieliśmy ponownie poświęcać na to czasu i zastanawiać się czy na pewno ustawiliśmy to tak jak było kiedyś. Proponuje import ustawień do zewnętrznego pliku, który z łatwość moglibyśmy zapisać na dysku zewnętrznym ( od razu mogło by to też zaimportować wszystkie nasze zakładki, notatki, itd) lub też po zalogowaniu się na mail Vivaldi zapytanie czy chcemy zapisać nasze obecne ustawienia przeglądarki, by kiedyś móc je wczytać w razie potrzeby.

    Na stronie startowej, na pasku z szybkim wybieraniem, historią, zakładkami, i innymi folderami dodać odnośnik do maila Vivaldi. Przy nim mogły by pojawiać się liczba nowych wiadomości na poczcie. Taki odnośnik najlepiej jeśli byłby opcjonalny, może nie każdemu spodobałby się taka funkcja, a dla tych co korzystają, i planują zmianę maila na Vivaldi mogła być to ciekawa opcja.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.