Hola  • S novou aktualizací mi přestalo fungovat rozšíření Hola VPN. Ať navolím jakoukoliv zemi, stále mi to ukazuje, že se připojuji z ČR. Takže momentálně musím používat jiný prohlížeč.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.