Vivaldi po zamknięciu przeglądarki wylogowuje mnie ze stron.  • Vivaldi po zamknięciu przeglądarki wylogowuje mnie ze stron, zwykle w przeglądarce jestem zalogowany na kilku stronach na raz, a po jej zamknięciu nie muszę ponownie logować się np. youtube ale na vivaldim tak jest, nie wiem czy to ja coś źle ustawiłem w opcjach.


  • Moderator

    Wpisz w wyszukiwarkę ustawień wyraz ciasteczka i przejrzyj.
    Odznacz ciasteczka firm trzecich.
    Zaznacz akceptuj ciasteczka -> wszystkie

    Idź też do vivaldi://settings/passwords i tam włącz autologowanie.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.