język w gmail i inne • Wersja: 1.14.1064.3

  od jakiegoś czasu pomimo:
  ustawienia -> język interfejsu uzytkownika-> polski
  oraz ustawień (np. w gmail),
  a także podczas pisania tego zgłoszenia
  podkreśla mi wszystkie polskie słowa i sugeruje w języku angielskim.
  Na innych przeglądarkach jest tak, że domyślnym językiem jest polski i opisany problem nie występuje


 • Moderator

  Kliknij PPM na pasek adresu -> sprawdzanie pisowni -> tam wybierz język polski lub otwórz ustawienia języka, by go dodać.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.