język w gmail i inne • Wersja: 1.14.1064.3

  od jakiegoś czasu pomimo:
  ustawienia -> język interfejsu uzytkownika-> polski
  oraz ustawień (np. w gmail),
  a także podczas pisania tego zgłoszenia
  podkreśla mi wszystkie polskie słowa i sugeruje w języku angielskim.
  Na innych przeglądarkach jest tak, że domyślnym językiem jest polski i opisany problem nie występuje


 • Moderator

  Kliknij PPM na pasek adresu -> sprawdzanie pisowni -> tam wybierz język polski lub otwórz ustawienia języka, by go dodać.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.