Feature requests i zgłoszone funkcjonalności • Witam,

  mam dwa pytania:

  1. Czy zgłoszona funkcjonalność we wcześniejszym wątku, np.: "Feature requests for 1.13" automatycznie jest przenoszona do najnowszego wątku "Feature requests for Vivaldi 1.14", w przypadku gdy nie była zaimplementowana w wersji 1.13 ?

  2. Jak wyszukać np.: hasło "session position size" tylko w wątku "Feature requests for Vivaldi 1.14" (a nie w całym Forum) ?


 • Moderator

  @viava
  Witaj.

  1. Nie są automatycznie przenoszone ale nie są zapominane i nadal są brane pod uwagę (można ale nie trzeba ponowić żądanie). Obecnie trwają prace nad nowym systemem takich zgłoszeń.
  2. Obecnie na stronie Szukaj można zaznaczyć kategorię forum, gdzie ma coś być szukane. Można też zaznaczyć (tuż pod menu kategorii) przeszukiwanie podkategorii. Możliwe jest też określenie przedziału czasu , w którym post został napisany.


 • @matmur44
  Najwyraźniej mam problem z szukaniem (może robię coś źle).
  Chodzi mi konkretnie o wyszukanie i ewentualne zagłosowanie na funkcjonalność, aby w ramach zapisanych sesji były zapamiętane pozycje i rozmiary okien.
  Wyszukiwanie zaawansowane "sessions position size" w ramach kategorii "Features requests" daje 375 odpowiedzi z tym, że nie wiedzę wątku dotyczącego szukanego przeze mnie problemu i nie wiem, czy mam tworzyć nowy wątek, czy też źle szukam ? • @viava Excuse the interruption in English, but I noticed that you voted for a feature in the Feature Request thread for 1.12, so found this thread in Polish.

  Is the functionality reported in the previous thread, e.g. "Feature requests for 1.13" automatically transferred to the latest thread "Feature requests for Vivaldi 1.14", if it was not implemented in version 1.13?

  Odpowiedź brzmi: nie, ale wniosek o sortowanie wyszukiwarek jest znany i został dodany do wątku w wersji 1.14.

  @neltherion said in Feature requests for Vivaldi 1.14:

  Sort search engines by name and/or manually


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.