Zapisanie pojedynczej karty w wybranym folderze zakładek  • Cześć.Pytanie.Czy jest jakieś rozszerzenie które potrafi zapisac kartę jako zakładkę w Vivaldi ale umozliwia wybór folderu w zakładkach.Systemowy zapisuje jedną po drugiej.Znalazłem rozszerzenie które pozwala na wybór folderu ale zapisuje wszystkie okna w wybranym folderze .Ja zas szukam takiego co zapisze wybraną kartę  • 0_1512640142178_Untitled.png

    ?...


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.