Chyba zobrazení české diakritiky  • Ahoj, zobrazuje se vám ještě někomu ve 1.12 spousta českých znaků chybně?

    Než to reportnu jako bug, chci potvrdit, že to není jen nějaká chyba u mě. Spousta chybných znaků např. na webu onwar.eu, případně czbim.org


  • Vivaldi Translator

    @mattea Ahoj, jo, pokud máš na mysli zejména písmena s diakritikou v nadpisech a v odstavcích. Chyba však zdá se není ve Vivaldi, ale přímo na stránkách. Jedna má jako písmo zadefinovaný font „Roboto“, který však není standardní a druhý web deklaruje prosté „'Open Sans', sans-serif“, čímž přepisuje výchozí zobrazení prohlížeče. Nejlepším řešením by z mého pohledu bylo informovat o problému přímo autory webů, ať si to opraví. Dalším řešením by mohlo být vcelku jednoduché přepsání CSS definic použitého písma a uplatnění těchto změn např. rozšířením Stylus.  • @r3gi díky za info! Weby jsem upozornil ještě před dotazem tady.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.