sayfa içerisindeki arama çubuğunun sonuçları yeni sekmede açılsın  • adres çubuğunun yanındaki arama çubuğunu yazdığımız kelimeleri aradığımızda çıkacak olan sayfa yeni sekmede açılmasını istiyorum. bence daha güzel olur diye düşünüyorum. veya kullanıcı bunu kendi seçsin yeni sekmede mi? yoksa bulunduğu sekmede mi olacağına0_1500323509663_9d66103e-c68a-4907-8299-0c1165b67406.jpg


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.