vivaldiye indirme aracı gelsin  • vivaldide bir dowload aracı olmasını istiyorum. mesala youtube girdiğimizde bir video izlemeye başladığımızda videonun kenarında veya üstünde, altında vb. gibi bir indirme çubuğu olsun ona tıkladığımızda videoyu indirebilelim sadece youtube 'da olmasın normal web sitelerinde de bu şekilde çalışsın


  • Moderator

    Please post in English here, or provide a translation. There are local forums where you can post in your own language.  • @Pesala
    I want to be a dowload tool in vivald. By the way, when we start watching a video when we enter YouTube, we see the video edge or above, If you click on a download bar like that, we can download the video so that it does not only work on YouTube, but also on regular websites  • Bahsettiğinizi şu an yapabilen sanırım IDM programı ve eklentisi. Diğer tarayıcılarda var mı bilmiyorum ama olsa güzel olabilir.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.