flash player - brak działania  • witam,
    Vivaldi 1.10.867.46 (Stable channel) - os Debian 9 (wszystko 32 bitowe)
    problem tkwi w nieuruchamiającym się (całkowicie) flash playerze (czasem i html5 zawodzi), dwie inne przeglądarki odtwarzają wszystko (Min / Firefox).

    Pojęcia nie mam jak rozwiązać problem…

    Pozdrawiam.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.