VIVALDI - ZABAWA W CHOWANEGO? • Mnie także naszła ochota zainstalować przeglądarkę vivaldi. I z niej skorzystać. Podczas oglądania filmu na You Tube, ta figlarka znikła z ekranu razem z filmem. Było słychać jedynie głos. Próby ponownego uruchomienia przeglądarki nie powiodły mi się. W menedżerze procesów, było wyświetlone kilka procesów przeglądarki, które nie chciały się zakończyć, mimo użycia polecenia zakończenia procesu. :dry: :evil: :unsure: • Friend, in case you didn't notice, this is an English forum. Everyone here uses English and so should you - unless, of course, you don't really expect any answers.

  As to your problem - Vivaldi opens up multiple procesess each time. Every tab is a separate process, every extension as well - it's a system identical to Chrome's. In case of the browser "disappearing" you should just kill all of the Vivaldi.exe processes and then restart it.

  Also, since this is a very early build, you might want to try repeat all the steps you took for the crash to happen. Check if you can reproduce it, write them down and submit a bug report for Vivaldi devs here: https://vivaldi.com/bugreport.html • Just a little hint.
  One of the processes is "the main process". You can use it to kill all the processes at once using the "kill process tree" option that is right next to "kill process" option. There's no way of telling which one it is but if you have 30 processes like I do, being able to kill 10 processes less is a huge time saver. Especially that the browser crashes several times per hour.

  ///

  A jeśli nie parlasz po angielsku…
  Kilka z procesów Vivaldiego nie chce się zamknąć, ale zamkną się, kiedy zakończysz inne procesy. W szczególnosci proces główny przeglądarki. Wygląda tak samo, jak inne, wiec jest to zabawa na chybił-trafił. Jedź po prostu po kolei po procesach i używaj opcji "zamknij drzewo procesów". Jeśli bedziesz miał szczęście i dobrze trafisz, zamkniesz wszystkie na raz.


Locked
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.