Znikanie zdjęć.  • Zniknął kolejny mój album, ale pozostał po nim ślad. Ale kogo interesują awarie dysków, czy ewentualne włamania na serwer vivaldiego? Problem opisywałem w jednym ze swoich wpisów, które są poddawane moderacji. Więc jest znany administratorom. Zakładam, że mają tłumacza i czytają to, o czym piszę. I co? I nic. Znikły zdjęcia z kolejnego albumu.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.