1.9 sürümü hata bildirimi • Yazım yanlışları, harf hataları, vb:

  1. Ana Menü (V) --> Görünüm --> Geçmiş Oaneli Geçmiş Paneli olmalıdır.

  2. Ana Menü (V) --> Yardım --> Hakkında --> Compiler: MSVC 2015 satırında: Compiler Derleyici olmalıdır.

  3. Vivaldi Ayarları --> Sekmeler altında tercüme edilmemiş, İngilizce olarak kalmış metin:

  Cloned Tab Position. Önerilen çeviri: Yeni Sekme Konumu

  1. Vivaldi Ayarları --> Adres Çubuğu altında tercüme edilmemiş, İngilizce olarak kalmış metin:

  Expand top level domains with Ctrl + Enter. Seperate multiple values by space or comma.

  Önerilen çeviri: Üst seviye alan adlarını Ctrl + Enter ile genişlet. Çoklu değerleri boşluk veya virgül ile ayır.

  1. Vivaldi Ayarları --> Hızlı Komutlar altında: Takma İsimle Eşlenince Yerimlerini Aç

  Takma İsimle Eşleşince Yer İmlerini Aç olacaktır.

  1. Vivaldi Ayarları --> Klavye altında: TAB Tuşuna Basın ve TAB Tuşuna Bas.

  Düzeltme: İkisi de TAB Tuşuna Basın olmalıdır.

  1. Vivaldi Ayarları --> Klavye --> Görünüm sekmesi altında: Geçmiş Oaneli Geçmiş Paneli olacaktır.

  2. Vivaldi Ayarları --> Arama altında: Her Zamana Yeni Sekmede Ara Her Zaman Yeni Sekmede Ara şeklinde düzeltilecektir.

  3. Vivaldi Ayarları --> Web Sayfaları --> ÇEK altında: tercüme edilmemiş, İngilizce olarak kalmış metin: Capture Storage Folder.

  Önerilen çeviri: Çekimlerin Depolanacağı Klasör veya Çekimlerin Saklanacağı Klasör

  1. Vivaldi Ayarları --> Web Sayfaları --> YAZI TİPLERİ altında: En Küçük Yazı Boyutunu Sınırı şu şekilde düzeltilecektir: En Küçük Yazı Boyutu Sınırı


 • Those are need to be checked and corrected:

  1. V --> Görünüm --> Geçmiş Oaneli

  Geçmiş Paneli

  1. V --> Yardım --> Hakkında --> Compiler: MSVC 2015

  Derleyici: MSVC 2015

  1. Vivaldi Ayarları --> Sekmeler

  Cloned Tab Position

  Yeni Sekme Konumu

  1. Vivaldi Ayarları --> Adres Çubuğu

  Expand top level domains with Ctrl + Enter. Seperate multiple values by space or comma.

  Üst seviye alan adlarını Ctrl + Enter ile genişlet. Çoklu değerleri boşluk veya virgül ile ayır.

  1. Vivaldi Ayarları --> Hızlı Komutlar

  Takma İsimle Eşlenince Yerimlerini Aç

  Takma İsimle Eşleşince Yer İmlerini Aç

  1. Vivaldi Ayarları --> Klavye

  TAB Tuşuna Basın
  TAB Tuşuna Bas

  Both strings must be TAB Tuşuna Basın

  1. Vivaldi Ayarları --> Klavye --> Görünüm

  Geçmiş Oaneli

  Geçmiş Paneli

  1. Vivaldi Ayarları --> Arama

  Her Zamana Yeni Sekmede Ara

  Her Zaman Yeni Sekmede Ara

  1. Vivaldi Ayarları --> Web Sayfaları --> ÇEK

  Capture Storage Folder.

  Çekimlerin Depolanacağı Klasör

  1. Vivaldi Ayarları --> Web Sayfaları --> YAZI TİPLERİ

  En Küçük Yazı Boyutunu Sınırı

  En Küçük Yazı Boyutu Sınırı • Merhabalar,

  Desteğiniz için teşekkür ederim. Yukarıda belirtmiş olduğunuz hataların tamamına yakını düzeltildi. Önümüzdeki test derlemelerinde düzeltilmiş olarak göreceksiniz. :thumbsup: • Çeviriler şu an düzeltilmiş görünüyor.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.